top of page

LLE NEWYDD BYWIOG I WEITHIO AC I YMWELD AG EF

Ystâd 38 erw yng nghanol Caerfyrddin yw Parc Dewi Sant. Mae'r ystâd yn cynnig gofod amlbwrpas ar draws 22 o adeiladau. Bydd yr ystâd yn cael ei thrawsnewid yn ganolfan fusnes, gyda ffocws ar wasanaethau iechyd, hamdden ac addysg. Bydd busnesau sydd am weithredu yn y parc yn cael eu dewis yn ofalus gyda'r nod y bydd y deiliaid i gyd yn cynnig gwasanaethau sydd yn ategu ei gilydd. Creu lle bywiog newydd i weithio ac i ymweld ag ef.

Parc Dewi Sant | Business Park focused on health, wellbeing and education in Carmarthen

CYFNOD NEWYDD

Y WELEDIGAETH

CANOLFAN AR GYFER IECHYD, HAMDDEN AC ADDYSG

Y weledigaeth ar gyfer Parc Dewi Sant

Lleoliad Canol Caerfyrddin

Digon o le i barcio

Lle i Storio Beiciau (yn dod yn fuan)

Campws ac Ymdeimlad Cymunedol

Gwefrwyr EV (yn dod yn fuan)

Llawer o fannau gwyrdd ac agored

Y LLEOLIAD

WEDI'I OSOD MEWN 38 ERW YNG NGHANOL CAERFYRDDIN

HANES PARC DEWI SANT

Fe’i gynlluniwyd fel Ysbyty Meddwl i Aberteifi, Caerfyrddin, Morgannwg a Phenfro, a dechreuodd y gwaith adeiladu ym 1863. Fe'i cwblhawyd i gynllun llai a'i hagor fel Ysbyty Meddwl i Sir Gaerfyrddin, Aberteifi a Sir Benfro ym 1865 gyda 212 o leoedd.

1860

1880

Adeiladwyd y capel rhwng 1884-1889. Cafwyd llafur am ddim gan staff a chleifion yr ysbyty meddwl. Ni benodwyd unrhyw gontractwr allanol, a dim ond y saer maen oedd yn goruchwylio a'r saer oedd yn cael eu talu. Agorwyd y capel ar 1 Rhagfyr 1888.

1970

Ehangodd yr ysbyty i fwy na 900 o welyau. 10 mlynedd yn ddiweddarach, rhoddwyd rhestriad Gradd II i'r prif adeiladau fel "casgliad pensaernïol nodedig, yn ymgorffori'r syniadau diweddaraf ar gynllunio ac adeiladu ysbytai".

2000

Ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain roedd yr ysbyty yn mynd i gau ac erbyn 2003, roedd yr holl gleifion wedi cael eu hadleoli. Prynodd Cyngor Sir Caerfyrddin y safle yn 2003 i atal y llywodraeth genedlaethol rhag benderfynu ar ddefnydd y safle.

2024

Prynwyd Parc Dewi Sant oddi wrth Gyngor Sir Caerfyrddin gyda chynlluniau i greu canolfan busnes newydd bywiog, sy’n canolbwyntio ar y sector iechyd, hamdden ac addysg.

YMUNWCH Â'N CYMUNED

swansea university.jpeg
Carmarthen.png
Diabetic.jpeg
PHW.png
Nursery.jpeg
NHS.jpeg
Valuation office.jpg
Talking newspaper.png
Talking books.png
Elidyr.png
Medispace iGP short.jpg
howies.png
West shires.png
Cook24.png
Better Health & Wellbeing Hub.png

Byddem wrth ein bodd pe baech yn dod â’ch busnes i Parc Dewi Sant.

Dewiswch yr opsiwn isod a fyddai'n gweddu orau i'ch busnes.

BP2.png

Managed by our agents BP2

dilynwch ni ar facebook

bottom of page